ARCHline.XP je nabízen v několika verzích. Všechny verze jsou chráněny hardwarovým klíčem.
Srovnávací tabulka vám pomůže v orientaci, které funkce a nástroje nejsou přístupny v nižších verzích ARCHline.XP. 

Vysvětlivky:
ANO
  - obsahuje,  -  neobsahuje,  název - pouze tato funkce.

 

Funkce a nástroje ARCHline.XP
Professional
Studio
Projektování 2D <-> 3D
ANO
ANO
Zdi, Dveře, Okna
ANO
ANO
Sloupy, nosníky, profily
ANO
ANO
Schodiště a balustrády
ANO
ANO
Střechy a krovy
ANO
ANO
Stropní a podlahové desky
ANO
ANO
Základy
ANO
ANO
3D modelář
ANO
ANO
Světla
ANO
Modelář místnosti
ANO
Interiérové nástroje:
rolety, žaluzie, závěs, obraz na zdi, ubrus, knihovny výrobců, římsy a sokly, elektro příslušenství ...
ANO
Nábytkový design:
průvodce tvorby skříně
průvodce pracovní desky
ANO
Nábytkový design:
nábytková sestava
ANO
Modelovací nástroje:
loft, nábytkové díly
ANO
Průvodce tvorby kuchyní
ANO
Průvodce tvorby nových
dveří a oken
ANO
Mood board (koláže)
ANO
Slunolam
ANO
3D parametrické knihovny,
2D symboly (2D knihovny)
ANO
ANO
2D kreslení, tabulky, razítka
ANO
ANO
Projektování po podlažích
ANO
ANO
Správa a priorita hladin
ANO
ANO
Import 
Google 3D Warehouse
ANO
ANO
Import
3D Studio (3DS), Wavefront (OBJ)
ANO
ANO
Export
3D Studio (3DS), Wavefront (OBJ), Cinema 4D
ANO
ANO
Export
Thea Render, Art*lantis, Indigo Render
ANO
ANO
Export/Import 
SketchUp
ANO
ANO
Export/Import 
Google Earth
ANO
Export/Import 
MS Excel
ANO
ANO
Export DXF, DWG, DWF, IFC, FBX, PDF
ANO
ANO
Import DXF, DWG, DWF, PDF
ANO
ANO
Import DGN
možno dokoupit
Import a editace bitmap
ANO
import
On-line nápověda
ANO
ANO
Vlastní klávesové zkratky,
palety nástrojů
ANO
ANO
Víceuživatelské přizpůsobení nastavení
ANO
ANO
Legendy účelu místností
ANO
pouze plochy a popisy
Kalkulace nákladů
ANO
ANO
Výkazy (MS-Excel)
ANO
ANO
Fotorealistické vizualizace
a prezentace
ANO
Nástroje pro 3D zobrazení *
Rendering
ANO
Animace AVI, MOV
ANO
Terén a urbanizmus
ANO
Dynamický 3D řez
ANO
Xref - externí reference
ANO
ANO
Porovnávání výkresů
ANO
Skupinová práce
ANO
Obklady a dlažby, Dekorace
ANO
Vektorizace map
ANO
Kalibrace naskenovaných plánů
ANO
Síťová verze
ANO
Skupinová práce
ANO
Fotogrammetrie
ANO
Skreslování fasád
ANO
Zaměřování stávajících stavů
ANO
Fotomontáž
ANO
Virtual Staging (3D model z fotografie)
ANO
Virtual Staging
ANO
Příručka v elektronické podobě
ANO
ANO
 

 
* Vysvětlivky grafického znázornění 3D zobrazení:

     drátěný model
     bez skrytých hran
     bez skrytých hran se stíny
     bez skrytých hran s materiály a stíny
     rendering